Q10. VMMS có hỗ trợ xuất hoá đơn VAT không?

Cửa hàng VMMS mở cửa đón khách từ 8:30 đến 20:30 tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày Lễ (Trừ Tết Âm lịch hoặc nghỉ theo quy định của cửa hàng – Sẽ có thông báo trước trên các mạng xã hội của VMMS).


Back to Index

Q9. Làm sao để biết đơn hàng được đặt thành công?

Cửa hàng VMMS mở cửa đón khách từ 8:30 đến 20:30 tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày Lễ (Trừ Tết Âm lịch hoặc nghỉ theo quy định của cửa hàng – Sẽ có thông báo trước trên các mạng xã hội của VMMS).


Back to Index

Q8. Tôi muốn mua hàng trực tiếp tại cửa hàng VMMS được không?

Cửa hàng VMMS mở cửa đón khách từ 8:30 đến 20:30 tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày Lễ (Trừ Tết Âm lịch hoặc nghỉ theo quy định của cửa hàng – Sẽ có thông báo trước trên các mạng xã hội của VMMS).


Back to Index

Q7. Làm thế nào để đặt hàng tại trang web vmms.vn?

Cửa hàng VMMS mở cửa đón khách từ 8:30 đến 20:30 tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày Lễ (Trừ Tết Âm lịch hoặc nghỉ theo quy định của cửa hàng – Sẽ có thông báo trước trên các mạng xã hội của VMMS).


Back to Index

Q6. Làm thế nào để thay đổi mật khẩu tài khoản?

Cửa hàng VMMS mở cửa đón khách từ 8:30 đến 20:30 tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày Lễ (Trừ Tết Âm lịch hoặc nghỉ theo quy định của cửa hàng – Sẽ có thông báo trước trên các mạng xã hội của VMMS).


Back to Index

Q5. Làm thế nào để thay đổi thông tin tài khoản?

Cửa hàng VMMS mở cửa đón khách từ 8:30 đến 20:30 tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày Lễ (Trừ Tết Âm lịch hoặc nghỉ theo quy định của cửa hàng – Sẽ có thông báo trước trên các mạng xã hội của VMMS).


Back to Index

Q4. Làm thế nào để đăng ký tài khoản trên web vmms.vn?

Cửa hàng VMMS mở cửa đón khách từ 8:30 đến 20:30 tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày Lễ (Trừ Tết Âm lịch hoặc nghỉ theo quy định của cửa hàng – Sẽ có thông báo trước trên các mạng xã hội của VMMS).


Back to Index

Q3. Khi nhận sản phẩm, nếu không hài lòng về sản phẩm đó, tôi có được hoàn trả lại sản phẩm và đổi sang sản phẩm khác không?

Cửa hàng VMMS mở cửa đón khách từ 8:30 đến 20:30 tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày Lễ (Trừ Tết Âm lịch hoặc nghỉ theo quy định của cửa hàng – Sẽ có thông báo trước trên các mạng xã hội của VMMS).


Back to Index

Q2. Cửa hàng có những hình thức mua hàng, thanh toán, vận chuyển nào?

Cửa hàng VMMS mở cửa đón khách từ 8:30 đến 20:30 tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày Lễ (Trừ Tết Âm lịch hoặc nghỉ theo quy định của cửa hàng – Sẽ có thông báo trước trên các mạng xã hội của VMMS).


Back to Index

Q1. Thời gian mở cửa VMMS?

Cửa hàng VMMS mở cửa đón khách từ 8:30 đến 20:30 tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày Lễ (Trừ Tết Âm lịch hoặc nghỉ theo quy định của cửa hàng – Sẽ có thông báo trước trên các mạng xã hội của VMMS).


Back to Index